Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Đời người một bến trần gian


Ảnh minh họa

Biển vẫn biếc như muôn đời đã biếc
Trời vẫn lam như muôn thủa từng lam
Đời người một bến trần gian
Ghé chốc lát đã sắp tàn trăm năm....
 Rằm tháng giêng – Nhâm thin 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét